ESO: Cinema i ética aplicada

No és gaire difícil d’il·lustrar temes d’ètica, cinematogràficament parlant. De fet, molts films i fins molts gèneres comporten implícitament un missatge ètic. Pensem per un moment en les westerns o en tots els films que en podem dir genèricament de bons i dolents: films bèl·lics, policíacs, drames, etc. Per tant, es podria dir que podem treure partit ètic de quasi qualsevol film. N’hi ha però, que són més adequats que altres per a il·lustrar aspectes d’actualitat, sobretot quan no només volem descriure, sinó que els volem usar com a punt de partida de l’estudi de conceptes d’ètica.
Proposem deu pel·lícules per treballar aspectes d’ètica aplicada, aspectes sobre els quals els estudiants en algun moment hauran de prendre decisions, perquè inevitablement són clients, consumidors, seran pares o mares, tindran una feina, poden ser cridats a participar en un jurat popular, seran professionals i s’hauran de plantejar el propi codi deontològic, etc.

  1. Informàtica. El cinquè poder, Bill Condon, 2013
  2. Empresa i TV. El dilema, Michel Mann, 1998
  3. Economia. Margin Call, JC Chandor, 2011
  4. Medi ambient. Plàstic planet, Werner Boote, 2009
  5. Genètica. Gattaca, Andrew Niccol, 1997
  6. Periodisme. El preu de la veritat, Billy Ray, 2003
  7. Paternitat i maternitat. Tal pare, tal fill, Hirokazu Koreeda, 2013
  8. Ètica de la justícia. Dotze homes sense pietat, Sidney Lumet, 1957
  9. Ètica del consum China Blue, Micha Peled, 2005
  10. Biotecnologia. La decisió d’Anne, Nick Cassavetes, 2009

Aportació: 1 guia: 5 euros / Totes les guies: 30 euros

Podeu demanar les guies de treball amb aquestes pel·lícules aquí.