ESO – BATX

L’ús del cinema per a treballar filosofia

Per què no usar els films a Secundària i Batxillerat com una ocasió per pensar? Alguns films mostren clares concepcions del món, sistemes de pensament, maneres de comprendre i enfocar una vida.

Un dels grans avantatges és la capacitat motivadora del cinema  i el desavantatge és que concreta conceptes, que simplifica, que ofega imaginacions perquè ho dona adaptat, fet, interpretat.

Per una època de formació, però, el cinema pot ser molt instructiu. Proposa històries, relats de vides, de personatges, de conflictes, de situacions plaents o dramàtiques, ens forneix d’experiències d’altri que a la fi ens aporten coneixement.

Quedi clar que el cinema és irreductible a la filosofia com diu A. Badiou, però això no vol dir que no es pugui fer una lectura filosòfica del cinema. Així s’intentarà treballar a partir de les nocions filosòfiques que hi ha implícites en la narrativa cinematogràfica.

VALORS I CINEMA

CINEMA PER SECUNDÀRIA

CINÈFIL (BATXILLERAT)