Infantil – Primària

El projecte Filosofia 3/18 parteix fonamentalment de la literatura com a font per a la reflexió filosòfica, però poc a poc hem anat introduint nous llenguatges com ara la pintura a tots els nivells (també la fotografia a Pimi) i la música i la poesia a l’educació infantil i a primer cicle.

En aquesta mateixa línia, hem anat incorporant poc a poc el cinema.

Es tracta d’oferir recursos destinats a complementar alguns programes del curriculum, tot introduint el cinema a l’aula com a nou llenguatge, però també és una oferta de recursos per tothom que vulgui introduir el cinema a les aules més enllà de Filosofia 3/18.

Per infantil i primària hi ha dues propostes:

CLAQUETA

VALORS

CURTMETRATGES