• GrupIREF

 • Projectes europeus

 • Equip

 • Filosofia 3/18

  Què és el projecte Filosofia 3/18?

Què és el projecte Filosofia 3/18?

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

“La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. 
Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat”.
 

M.Lipman Filosofia a l’escola

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Llibre de l'estudiant: Tot pensant...Contes - Manual del professor: Tot pensantPrograma: Juguem a pensar
Llibre de l’estudiant: Tot pensant…Contes
Manual del professor: Tot pensant
A. Sátiro / I. de Puig
A. Sátiro / I. de Puig

 

EDUCACIO PRIMÀRIA

Libre de l'estudiant: Pèbili - Manual del professor: Persensar. Percebre, sentir,  pensar Programa: Pensar amb els sentits
Libre de l’estudiant: Pèbili
Manual del professor: Persensar. Percebre, sentir,
 pensar

Nivell educatiu: Primer i segon de Primària
M. Gómez / I. de Puig
I. de Puig

 

 Llibre de l'estudiant: Kio i Gus - Manual del professor: Admirant el mónPrograma: Filosofia de la Naturalesa
Llibre de l’estudiant: Kio i Gus
Manual del professor: Admirant el món. Primera part / Segona part.
Nivell educatiu: Tercer i quart de Primària
M. Lipman
M. Lipman

 

Programa: Filosofia del llenguatge
LliLlibre de l'estudiant: Pimi - Manual del professor: Buscant el sentit. bre de l’estudiant: Pimi
Manual del professor: Buscant el sentit. Primera partSegona part / Tercera partQuarta part.
Nivell educatiu: Cinquè i sisè de Primària
M. Lipman
M. Lipman

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 Llibre de l'estudiant: Aris Manual del professor: Recerca filosòfica Primera part / Segona part / Tercera part / Quarta part / Cinquena part / Sisena part / Setena part. Nivell educatiu: primer i segon de SecundàriaPrograma: Lògica
Llibre de l’estudiant: Aris
Manual del professor: Recerca filosòfica
Primera part
/ Segona part / Tercera part / Quarta part / Cinquena part / Sisena part / Setena part.
Nivell educatiu: primer i segon de Secundària
M. Lipman
M. Lipman

 

Programa: Ètica i convivència
Elisa - ArisLlibre de l’estudiant: Elisa
Manual del professor: Ètica i convivència.
Nivell educatiu: Tercer i quart de Secundària
M. Lipman
M. Lipman

 

BATXILLERAT

Kalós - CinèfilKALÓS. Antologia d’Estètica
Llibre de l’estudiant per a la optativa d’Estètica delBatxillerat

CINÈFIL:
Cinèfil. Cinema i filosofia al batxillerat
I. de Puig
A. Baiges / I. de Puig

 

Aquest currículum és editat per Eumo Editorial. La traducció dels llibres de M. Lipman és de J. M. Terricabras, tret de “Kio i Gus” que fou traduït per Carlota Subirós.

Informes avaluació 2012/Es Pont/Argentona

1. Informe complet sobre l’avaluació del desenvolupament del projecte Filosofia 3/18 a diferents centres educatius de Catalunya.
Informe realitzat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Abril 2012.

Versió completa Informe de l'avaluació

Versió resumida amb gràfics Informe de l'avaluació

 

2. Informe de recerca: Què queda del que es va viure a l’escola? La contribució del CEIP Es Pont. Autora: Maribel Pomar – 2014

Versió completa Informe de l'avaluació

 • Valors

  Valors

 • Bulleti

  Bulleti Filosofia 3/18

 • Recursos

  Altres materials

 • Articles - Filosofia 3/18

  Artícles

 • Experiencies - Filosofia 3/18

  Experiencies

 • Valors

  Valors

 • Bulleti

  Bulleti Filosofia 3/18

 • Recursos

  Altres materials

 • Articles - Filosofia 3/18

  Artícles

 • Experiencies - Filosofia 3/18

  Experiencies

 • Valors

  Valors

 • Bulleti

  Bulleti Filosofia 3/18

 • Recursos

  Altres materials

 • Articles - Filosofia 3/18

  Artícles

 • Experiencies - Filosofia 3/18

  Experiencies

GrupIREF
C/ Sant Agustí 3-5, 4t 1a
08012 Barcelona
Tel. (34) 93 217 97 61

Nom (requerit) )

Adreça electrònica (requerit)

Assumpte

missatge

captcha