PENSAR I PARLAR DELS DRETS

El GrupIREF és una associació sense ànim de lucre, que promou el projecte Filosofia 3/18 que té com a referent el currículum conegut internacionalment com “Philosophy for Children”.

El GrupIREF s’ha ocupat  de la traducció i adaptació del currículum i de la creació de nous programes, així com de la divulgació del projecte i de la formació dels ensenyants. Organitza seminaris, trobades, tallers, conferències i assisteix a Congressos o Jornades quan és requerit.

Fonamentalment organitza i imparteix cursos a partir de les peticions que provenen dels Plans de Zona del Departament d’Ensenyament, dels moviments de renovació pedagògica a les escoles d’estiu o de les mateixes escoles que ho consideren oportú. Ha col·laborat en projectes concrets al Museu d’Art de Catalunya, a la Fundació la Caixa, al Museu d’Història de Sabadell, amb el grup Ikertze de Donosti, entre d’altres.

A través de la Universitat de Girona imparteix el màster Filosofia 3/18 on line, que ja es troba a la seva cinquena edició.

El GrupIREF va néixer l’any 1987  i el 2012, just quan en va fer 25, el Consell Superior d’avaluació del Sistema educatiu, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i del mateix GrupIREF, va emetre  un informe molt positiu de la seva aplicación que trobareu aquí 

Parlem de dretsPresentar un material de reflexió sobre els drets, focalitzant-lo fonamentalment en el treball dialògic, a partir especialment de la clarificació de conceptes, rerefons de la història de la filosofia.

Incorporar noves propostes a les ja habituals en treballs sobre drets humans, incorporar la imatge, la música, la fotografia i la literatura com a eines perquè donin suport a aquesta reflexió conceptual, aprofitant el paper de coneixement i empatia que generen les diferents formes artístiques.

Es tracta d’uns materials per educadors (mestres, monitors, pares, etc.) que ajudin a comprendre i a fer conscients als infants i joves del paper dels drets.  És un treball que pretén unir la intel·ligència amb l’emoció, de manera que es treballa a nivell conceptual però també a nivell afectiu, és a dir, creant empatia per afavorir així la interiorització d’aquests drets.

Pensar els dretsEl  material abasta una àmplia franja d’edat, ja que procedeix a partir d’unes breus i senzilles explicacions i, fonamentalment, proposa qüestions que s’aniran desenvolupant segons la maduresa del grup. La seva aplicabilitat és oberta:

– Primària i secundària des de múltiples àrees: socials, tutoria, etc.
– Propostes extraescolars o dinamització de grups: escoltisme, grups parroquials, etc.
– Joves i adults en ensenyaments reglats i no reglats

Materials

El material que proposem en aquest web pretén:

– Per una banda, un treball conceptual a partir de l’anàlisi d’alguns termes fonamentals que procuren la comprensió i assimilació de cada un dels drets. L’exploració conceptual pretén dotar de sentit i significat no només unes paraules sinó l’esperit d’uns conceptes que han de ser incorporats no només en el vocabulari sinó en l’ànim dels alumnes.

– Busquem també una implicació afectiva, especialment a través de les propostes que ens ofereixen les arts i de les activitats que els acompanyaran.

-Amb una metodologia interactiva, dinàmica i participativa que impliqui a tots i cada un dels membres de la comunitat en la qual es facin servir aquests materials, generant en el seu mateix aprenentatge un ambient propici a la pràctica d’actituds fonamentals (tolerància, respecte, posar-se en el lloc de l’altre) i a la vivència dels valors (llibertat d’expressió, pluralisme, etc.) fins a crear una comunitat d’investigació.

– Proposem als mestres un material innovador, atractiu i interdisciplinari que bregui amb un pensament multidisciplinari (crític, creatiu, acurat) per poder ajudar els nens a construir la seva pròpia identitat. Sovint els materials per treballar en aquest sentit són poc atractius o poc efectius. El nostre objectiu final és doncs, presentar un material d’indubtable valor afectiu i efectiu.

Es tracta d’uns materials perquè educadors (mestres, monitors, pares, etc.) ajudin a comprendre i a fer conscients als infants i joves del paper dels drets. 

Els organitzarem de la següent manera:

Pensar els drets

 Drets Infants i Joves 

 Los derechos de las niñas y los niños (en castellà)

 Cinema i drets dels infants

 Som joves, tenim drets… i deures

 Drets humans

 Pensar els Drets Humans

Parlem de drets

Parlem de Drets

És un material per treballar a les aules, des d’infantil a secundària, que aporta exercicis i activitats que afavoreixen la prevenció de la violència i la coeducació a través de l’estimulació de l’expressió oral individual i grupal. Per incentivar aquestes línies d’actuació es proposen una colla de recursos que tenen com a referent els drets, siguin els drets dels infants o els drets humans.

Accedir