Buscar
Filosofia 318

Les Filoscoles i els Filoinstis són una xarxa de centres educatius que treballen el projecte Filosofia 3/18 propiciat pel GrupIREF i que té com a objectiu estimular la capacitat reflexiva d’infants i joves perquè esdevinguin persones més curoses, crítiques i creatives a la seva vida personal i col·lectiva.

Les i els Filomestres són docents interessats en el projecte Filosofia 3/18 a títol individual.

Contactar amb el GrupIREF pel registre: filoscoles(at)grupiref.org Teléfono - Whatsapp(34) 644 495 862


Exclusiu per la coordinació de Filosofia 3/18 del centre (usuaris/es registrats/des)

En tres vídeos curts, el professorat de les Filoscoles i els Filoinstis parlen dels beneficis de fer Filosofia 3/18 pels nens, nenes i joves; dels canvis que han viscut com a docents; i dels avantatges de ser Filoscola/Filoinsti.

Filoscoles / Filoinstis

Filosofia 318