Buscar
Filosofia 318

Per aquesta matèria hem triat uns quants films clàssics i altres més actuals que permeten plantejar de forma il·lustrada molts aspectes de les distintes branques de la filosofia.

Seguint les pautes dels temes que cal tractar el primer any de filosofia, n’hem triat sis que poden ser introductoris a la reflexió filosòfica i prou representatius perquè puguin cobrir les necessitats que venen articulades en distints nivells de concreció.

Les guies per treballar aquestes pel·lícules les trobareu a:

– de Puig, I. i Baiges, A. (2006) Cinèfil. Cinema i Filosofia. Vic: Eumo Editorial.

2001 Odissea de l’espai
 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  2001 Odissea de l’espai

 • Stanley Kubrick, 1968. IMDb

 • Temes

  La filosofia

 • Aspectes centrals

  Què és la filosofia. La filosofia és cosa de tots. L’actitud filosòfica. Temes filosòfics. Fer filosofia. Per què fer filosofia? 

 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  L’infant salvatge

 • L’infant salvatge
  François Truffaut, 1969. IMDb

 • Temes

  L’ésser humà

 • Aspectes centrals

  Animals i humans. Dimensions de l'èsser humà. L'home no pot viure sense cultura. Relació entre biologia i cultura. El procés evolutiu.

 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  Les dents del diable

 • Nicholas Ray, 1959 - IMDb

 • Temes

  Cultura i cultures

 • Aspectes centrals

  Cultura. L’ésser humà, animal cultural. Natura i cultura. Cultura i cultures. Diversitat cultural. Multiculturalisme

La meva vida sense mi
 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  La meva vida sense mi

 • Isabel Coixet, 2002. IMDb

 • Temes

  La mort

 • Aspectes centrals

  La mort. La mort com a destrucció. Concepcions de la mort. La mort definitiva. La mort fa meditar sobre la vida.

 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  El show de Truman

 • Peter Weir, 1998 - IMDb 

 • Temes

  La realitat

 • Aspectes centrals

  La realitat. Aparença i realitat. Actituds respecte la realitat. La construcció social de la realitat. La realitat virtual

El gran dictador
 • Pel·lícula / Sèrie / Documental

  El gran dictador

 • Charles Chaplin, 1940. IMDb

 • Temes

  Formes de Govern

 • Aspectes centrals

  Formes de Govern.

Filosofia 318