Filosofia i ciutadania

Per aquesta matèria hem triat uns quants films clàssics i altres més actuals que permeten plantejar de forma il·lustrada molts aspectes de les distintes branques de la filosofia.

Seguint les pautes dels temes que cal tractar el primer any de filosofia, n’hem triat sis que poden ser introductoris a la reflexió filosòfica i prou representatius perquè puguin cobrir les necessitats que venen articulades en distints nivells de concreció.

INTRODUCCIÓ DE LA FILOSOFIA
Pel·lícules Temes Aspectes centrals  

2001 Odissea de l’espai
Stanley Kubrick, 1968 – IMDb

La filosofia Què és la filosofia. La filosofia és cosa de tots. L’actitud filosòfica. Temes filosòfics. Fer filosofia. Per què fer filosofia? 
L’infant salvatge
François Truffaut, 1969 – IMDb
L’ésser humà Animals i humans. Dimensions de l’èsser humà. L’home no pot viure sense cultura. Relació entre biologia i cultura. El procés evolutiu.
La meva vida sense mi
Isabel Coixet, 2002 – IMDb 
La mort La mort. La mort com a destrucció. Concepcions de la mort. La mort definitiva. La mort fa meditar sobre la vida.  
Les dents del diable
Nicholas Ray, 1959 – IMDb
Cultura i cultures Cultura. L’ésser humà, animal cultural. Natura i cultura. Cultura i cultures. Diversitat cultural. Multiculturalisme  
El show de Truman
Peter Weir, 1998 – IMDb 
La realitat La realitat. Aparença i realitat. Actituds respecte la realitat. La construcció social de la realitat. La realitat virtual  
El gran dictador
Charles Chaplin, 1940 – IMDb
Formes de Govern Formes de Govern
Translate »