CONFERÈNCIES FILOSOFIA 3/18

XVIII Conferència Filosofia 3/18: El diàleg i el diàleg filosòfic (2016): pwp i vídeos Link - XVIII Conferència Filosofia 3/18: pwp i vídeos

XIX Conferència Filosofia 3/18: Filosofia 3/18 i treball per projectes (2017): pwp, vídeos, conferències Link - XVIII Conferència Filosofia 3/18: pwp i vídeos

XX Conferència Filosofia 3/18 – XXVIII Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños: El lugar del pensamiento en la educación

 

XX Conferència Filosofia 3/18 - XXVIII Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños

XXI Conferència Filosofia 3/18: L’educació d’emocions i sentiments des de Filosofia 3/18 (2019): pwp, vídeos, conferències Link - XVIII Conferència Filosofia 3/18: pwp i vídeos

XXII Conferència Filosofia 3/18: Avaluació i Filosofia 3/18. (Virtual) XXII Conferència Filosofia 3/18: Avaluació i Filosofia 3/18. (Virtual)

XXIII Conferència Filosofia 3/18:Fer i pensar: el joc a Filosofia 3/18. (Virtual)  XXII Conferència Filosofia 3/18: Avaluació i Filosofia 3/18. (Virtual)