Projectes europeus

PROJECTES REALITZATS COM A COORDINADORS

 • CONTA’M
  1998-99 – Educació reflexiva i narració oral. Projecte aprovat per la Comissió Europea per la promoció i conservació de les llengües i cultures regionals i minoritàries. Primera experiència durant el curs 1998-99 a Mallorca. Va culminar amb la publicació del CONTA’M. Comissió Europea/GrupIREF.
 • CONTE…CONTAT
  1999-2000 – Continuïtat de CONTA’M. Realitzat amb l’ajuda de la Comissió de conservació i promoció de llengües minoritàries (UE). Ampliació de l’experiència a les comunitats catalano parlants del sud de França, Catalunya nord i l’Alguer, Itàlia. Va culminar amb la publicació del CONTA CONTAT. Comissió Europea/GrupIREF.
 • EDUARTS 
  2000- 2003 – Sobre Filosofia i art amb Holanda, Itàlia i Alemanya. El juliol del 2003 es realitza un curs internacional a Girona.
 • ECODIALOGO
  2000-2003 – Sobre Educació ambiental i diàleg filosòfic. Reflexió sobre ecologia a través de Kio i Gus, amb Àustria i Portugal. El 2003 s’edita el CD ECODIALOGO. 

PROJECTES REALITZATS COM A PARTICIPANTS

 • 1990 al  2005 – REVISTA 100 COMMENIUS amb Holanda, Polònia, Gal·les, Itàlia, Portugal i tendint a ampliar-se a d’altres països.
 • 1999 – Filosofia i art contemporani europeu. Projecte Comenius. Ceip Pau Vila d’Esparreguera amb Bèlgica, Itàlia i Escòcia. Es publica el llibret  “Filosofia i Art”. Ed. PAU. Barcelona. Any 1999
 • 1996-1999 – EDUCACIÓ MULTICULTURAL, Projecte FARE amb Bulgària, al llarg de tres anys, amb dues publicacions en anglès.
 • 1999 – Projecte EUROPHIL Commenius amb la UPC Acció 3.1 de formació permanent del professorat. Curs sobre “Philosophy for Children” realitzat el mes de Febrer de 1999.