Buscar
Filosofia 318

Pensar els drets humans és un llibre que té com a objectiu enfortir el respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals. El llibre inclou un marc conceptual i propostes pràctiques per ajudar l’alumnat de secundària a conèixer els drets humans i respectar-los. Proposa una metodologia que incorpora elements crítics, on s’analitzen els articles de premsa, ràdio i televisió; i on els alumnes poden fer ús de la seva capacitat creativa. El llibre es divideix en quatre grans apartats: drets personals; drets jurídics; drets polítics; i drets econòmics, socials, religiosos i culturals.

L’educació en drets humans es treballa com una tasca a llarg termini que vol incidir en un canvi d’actituds i de comportament, en l’aprenentatge de noves capacitats i en la promoció de l’intercanvi de coneixements i d’informació.

Descarregar el llibre

Introducció

• Què són els drets humans?
• Característiques dels drets humans
• L’educació en els drets humans

Proposta
• Orientacions metodològiques
• Objectius
• Aspectes del treball
• Conceptual
• Emocional
• Actiu
• Orientacions d’ús

DRETS PERSONALS

Esquema i enunciat dels drets
Conceptes comuns: dret, persona
Els articles
Article 1. Iguals
Article 2. Sense distinció
Article 3. Vida, llibertat i seguretat
Article 4. No a l’esclavitud
Article 5. Tortura, tracte cruel, inhumà i degradant
Article 19. Llibertat d’opinió i expressió
Activitat síntesi: Cinema: Grita libertad
Podem canviar les coses?
Autoavaluació


DRETS JURÍDICS
Esquema i enunciat dels drets
Conceptes comuns: llei, protecció, justícia
Els articles
Article 6. Personalitat jurídica
Article 7. Discriminació
Article 8. Tribunals competents
Article 9. Detingut, pres o desterrat arbitràriament
Article 10. Tribunal independent i imparcial
Article 11. Presumpció d’innocència
Article 12. Protecció a la vida privada
Article 29. Tota persona té deures envers la comunitat
Article 30. Cap persona ni cap Estat no pot realitzar actes
que suprimeixin qualsevol dels drets i de les llibertats que
s’enuncien en aquesta declaració
Activitat síntesi: Cinema: El intercambio
Podem canviar les coses?
Autoavaluació


DRETS POLÍTICS
Esquema i enunciat dels drets
Conceptes comuns: participació, país/nació/estat
Els articles
Article 13. Circular lliurement
Article 14. Asil
Article 15. Nacionalitat
Article 16. La família
Article 20. Llibertat de reunió
Article 21. El vot
Article 28. Ordre social i internacional
Activitat síntesi: Cinema: Persèpolis
Podem canviar les coses?
Autoavaluació


DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIGIOSOS I CULTURALS
Esquema i enunciat dels drets
Conceptes comuns: dignitat i respecte
Els articles
Article 17. Propietat
Article 18. Llibertat religiosa i de pensament
Article 22. Seguretat Social
Article 23. Treball
Article 24. Dret al descans i al lleure
Article 25. Benestar
Article 26. Educació
Article 27. Vida cultural 2
Activitat síntesi: Cinema: La cuadrilla
Podem canviar les coses?
Autoavaluació


Pensar els drets humans – Col·lecció Apunts de Pau i Drets Humans, 2.
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets humans, Departament d’Educació, 2010.

Autors/es: Glòria Arbonés, Anna Baiges, Fèlix de Castro, Manuela Gómez, Marta Martí (Grup IREF – Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia).
Coordinació: Irene de Puig.

Filosofia 318