Buscar

El Diploma es proposa dotar a estudiants i professionals de l’ensenyament d’un coneixement en profunditat del projecte Filosofia 3/18 – FpN per a ajudar-los a ser més competents en les aules i donar-los el bagatge teòric i pràctic per a convertir-se, eventualment, en formadors de formadors. Suposa una formació inicial en Filosofia 3/18

linkDiploma d’Especialització en Filosofia 3/18-Filosofía para Niños