Buscar

El GrupIREF (Grup d’Innovació i Recerca per l’Ensenyament de la Filosofia) és una associació que promou la proposta educativa FILOSOFIA 3/18 en català que té com a referent el currículum conegut internacionalment per Philosophy for Children.

El GrupIREF s’ocupa de la traducció i adaptació d’alguns programes d’aquest currículum i de la creació de nous programes, així com de la divulgació i de la formació del professorat.

En aquests moments formen part del GrupIREF un ampli col·lectiu d’ensenyants d’educació infantil, primària, de secundària i d’universitat. Glòria Arbonès és la seva directora actual.