..

nene-linkq

INGRÉS BANCARI al compte número 2100-0747-23-0200213509
de “la Caixa
Important: En el moment de fer l’ingrés indica en el concepte per al beneficiari
el teu nom i cognoms

PAYPAL