Buscar

nene-linkq

 

FORMA DE PAGAMENT 1:

INGRÉS BANCARI al compte número ES08 2100 0747 2302 0021 3509 de “la Caixa” 

Important: En el moment de fer l’ingrés indica en el concepte per al beneficiari
el teu nom i cognoms. 

———

FORMA DE PAGAMENT 2:

PayPal