Què oferim?

01

El material que proposem en aquest web pretén:

– Per una banda, un treball conceptual a partir de l’anàlisi d’alguns termes fonamentals que procuren la comprensió i assimilació de cada un dels drets. L’exploració conceptual pretén dotar de sentit i significat no només unes paraules sinó l’esperit d’uns conceptes que han de ser incorporats no només en el vocabulari sinó en l’ànim dels alumnes.

– Busquem també una implicació afectiva, especialment a través de les propostes que ens ofereixen les arts i de les activitats que els acompanyaran.

-Amb una metodologia interactiva, dinàmica i participativa que impliqui a tots i cada un dels membres de la comunitat en la qual es facin servir aquests materials, generant en el seu mateix aprenentatge un ambient propici a la pràctica d’actituds fonamentals (tolerància, respecte, posar-se en el lloc de l’altre) i a la vivència dels valors (llibertat d’expressió, pluralisme, etc.) fins a crear una comunitat d’investigació.

– Proposem als mestres un material innovador, atractiu i interdisciplinari que bregui amb un pensament multidisciplinari (crític, creatiu, acurat) per poder ajudar els nens a construir la seva pròpia identitat. Sovint els materials per treballar en aquest sentit són poc atractius o poc efectius. El nostre objectiu final és doncs, presentar un material d’indubtable valor afectiu i efectiu.

Els organitzarem de la següent manera:

Drets dels infants i joves

Drets humans

Pensar amb el cinema .:. Pensar els drets .:. Pensem-hi  Copyright © GrupIREF 2013. Tots els drets reservats.
Tema Desk Mess Mirrored, modificat per Marcelo Aurelio. Il·lustració Clàudia de Puig Ripoll.

Instagram Twitter Facebook youtube    /   GrupIREF està vinculat a:  ICPIC IAPC sophia network Brila Federación Mexicana de Filosofía para Niños, A.C. CAT   ESP   ENG   Enllaços   Política de privacitat   Aviso legal   Política de cookies