Drets humans

L’estreta relació entre Filosofia i educació per una banda i la UNESCO i la divulgació dels Drets humans, per altra, ens ha portat a proposar un treball interdisciplinari per conscienciar i sensibilitzar els nostres joves davant la implementació dels drets humans a el món. L’experiència del GrupIREF en educació reflexiva i la necessitat d’una educació cívica en profunditat ens ha estimulat a proposar aquest material que persegueix els següents objectius:

• Treballar a fons els drets humans amb els estudiants a través dels conceptes i actituds que estan implicats en la declaració. CONÈIXER ELS DRETS.

• Relacionar l’adquisició de conceptes i actituds amb la seva experiència com a ciutadans, de manera que hi hagi una interconnexió entre la vida acadèmica i la vida personal. L’EXPERIÈNCIA PERSONAL A L’AULA.

• Usar mitjans i eines diverses, des de les arts plàstiques a la música, per aproximar els estudiants als drets. DIVERSITAT DE LLENGUATGES.

• Obrir un espai de reflexió en què es combini el treball a través de les habilitats de pensament per donar pas a una assimilació de les competències. COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

• Il·lustrar i exemplificar algunes situacions que es donen en el món, procurant posicionar-nos com a ciutadans responsables en les situacions d’injustícia. EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

Pensar amb el cinema .:. Pensar els drets .:. Pensem-hi  Copyright © GrupIREF 2013. Tots els drets reservats.
Tema Desk Mess Mirrored, modificat per Marcelo Aurelio. Il·lustració Clàudia de Puig Ripoll.

Instagram Twitter Facebook youtube    /   GrupIREF està vinculat a:  ICPIC IAPC sophia network Brila Federación Mexicana de Filosofía para Niños, A.C. CAT   ESP   ENG   Enllaços   Política de privacitat   Aviso legal   Política de cookies