Drets Infants i Joves

Sobre els drets dels infants disposem de tres tipus de materials aplicables a cicle superior de primària i a secundària.

Pensar amb el cinema .:. Pensar els drets .:. Pensem-hi  Copyright © GrupIREF 2013. Tots els drets reservats.
Tema Desk Mess Mirrored, modificat per Marcelo Aurelio. Il·lustració Clàudia de Puig Ripoll.