Cinema per secundària

Per apropar la filosofia a l’aula i estimular la capacitat reflexiva dels estudiants d’ESO és fonamental trobar formes properes, llenguatges que comprenguin, que tinguin interès per a ells i que formin part del seu món. Si volem fer una filosofia viva, que tingui sentit avui i que ens ajudi a reflexionar pel futur, no ens podem limitar a fer arqueologia, cal que apostem per les noves formes, que ens obrim a noves mirades i a noves formes de comunicació.

L’aposta de relacionar el cinema i Filosofia 3/18 ha sorgit de la voluntat de presentar alternatives que puguin resultar atractives tant pel professorat com per l’alumnat.

El projecte pretén, bàsicament, articular tres elements importants:

  • pel que fa a les assignatures, vivificant-les;
  • pel que fa als alumnes, desenvolupar una actitud crítica;
  • pel que fa a la metodologia, afavorir el diàleg.

Amb aquesta triple mirada es pretén d’oferir exemples i situacions que esperonin a una reflexió personal i que exercitin l’alumne en la crítica rigorosa i creativa.

PRIMER CICLE: Cinema i drets dels infants

6è de PRIMÀRIA I PRIMER CICLE ESO: Lògica

SEGON CICLE: Cinema i  ètica aplicada