Filosofia i ciutadania

cinefil

Per aquesta matèria hem triat uns quants films clàssics i altres més actuals que permeten plantejar de forma il·lustrada molts aspectes de les distintes branques de la filosofia. Seguint les pautes dels temes que cal tractar el primer any de filosofia, n’hem triat sis que poden ser introductoris a la reflexió filosòfica i prou representatius perquè puguin cobrir les necessitats que venen articulades en distints nivells de concreció.

INTRODUCCIÓ DE LA FILOSOFIA
Pel·lícules Temes Aspectes centrals
2001 Odissea de l’espai, Stanley Kubrick, 1968 – IMDb La filosofia Què és la filosofia. La filosofia és cosa de tots. L’actitud filosòfica. Temes filosòfics. Fer filosofia. Per què fer filosofia?
L’infant salvatge, François Truffaut, 1969 – IMDb L’ésser humà Animals i humans. Dimensions de l’èsser humà. L’home no pot viure sense cultura. Relació entre biologia i cultura. El procés evolutiu.
La meva vida sense mi, Isabel Coixet, 2002 – IMDb  La mort La mort. La mort com a destrucció. Concepcions de la mort. La mort definitiva. La mort fa meditar sobre la vida.

 

 Les dents del diable, Nicholas Ray, 1959 – IMDb Cultura i cultures Cultura. L’ésser humà, animal cultural. Natura i cultura. Cultura i cultures. Diversitat cultural. Multiculturalisme

 

El show de Truman, Peter Weir, 1998 – IMDb  La realitat La realitat. Aparença i realitat. Actituds respecte la realitat. La construcció social de la realitat. La realitat virtual

 

El gran dictador, Charles Chaplin, 1940 – IMDb Formes de Govern Formes de Govern