EL CURRICULUM

EDUCACIÓ INFANTIL

Llibre de l'estudiant: Tot pensant...Contes  - Manual del professor: Tot pensantPrograma: Juguem a pensar
Llibre de l’estudiant: Tot pensant…Contes
Manual del professor: Tot pensant
A. Sátiro / I. de Puig
A. Sátiro / I. de Puig

 

 

EDUCACIO PRIMÀRIA

Libre de l'estudiant: Pèbili  - Manual del professor: Persensar. Percebre, sentir, pensar Programa: Pensar amb els sentits
Libre de l’estudiant: Pèbili
Manual del professor: Persensar. Percebre, sentir,
 pensar

Nivell educatiu: Primer i segon de Primària
M. Gómez / I. de Puig
I. de Puig

 

 Llibre de l'estudiant: Kio i Gus  -  Manual del professor: Admirant el mónPrograma: Filosofia de la Naturalesa
Llibre de l’estudiant: Kio i Gus
Manual del professor: Admirant el món. Primera part / Segona part.
Nivell educatiu: Tercer i quart de Primària
M. Lipman
M. Lipman

 

Programa: Filosofia del llenguatge
LliLlibre de l'estudiant: Pimi  -  Manual del professor: Buscant el sentit. bre de l’estudiant: Pimi
Manual del professor: Buscant el sentit. Primera partSegona part / Tercera partQuarta part.
Nivell educatiu: Cinquè i sisè de Primària
M. Lipman
M. Lipman

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 Llibre de l'estudiant: Aris  Manual del professor: Recerca filosòfica Primera part / Segona part / Tercera part / Quarta part / Cinquena part / Sisena part / Setena part.  Nivell educatiu: primer i segon de SecundàriaPrograma: Lògica
Llibre de l’estudiant: Aris
Manual del professor: Recerca filosòfica
Primera part
/ Segona part / Tercera part / Quarta part / Cinquena part / Sisena part / Setena part.
Nivell educatiu: primer i segon de Secundària
M. Lipman
M. Lipman

 

Programa: Ètica i convivència
Elisa - ArisLlibre de l’estudiant: Elisa
Manual del professor: Ètica i convivència.
Nivell educatiu: Tercer i quart de Secundària
M. Lipman
M. Lipman

 

 

 

BATXILLERAT

Kalós - CinèfilKALÓS. Antologia d’Estètica
Llibre de l’estudiant per a la optativa d’Estètica delBatxillerat

CINÈFIL:
Cinèfil. Cinema i filosofia al batxillerat
I. de Puig
A. Baiges / I. de Puig

 

Aquest currículum és editat per Eumo Editorial. La traducció dels llibres de M. Lipman és de J. M. Terricabras, tret de “Kio i Gus” que fou traduït per Carlota Subirós.